Uslovi korišćenja

Ažurirani i na snazi od 20.05.2022. godine.

Dobro došli u Uslove korišćenja našeg Sajta!

 

Ovaj Sajt, koji se nalazi na stranici https://parkirajoglas.rs/ u vlasništvu je privrednog društva PARKIRAJ OGLAS DOO BEOGRAD, sa registrovanim sedištem na adresi Diplomatska kolonija 19, Beograd-Savski venac, Republika Srbija, MB 21762555, PIB 112894288, te mi imamo funkciju pružaoca usluge informacionog društva.

 

Naš cilj jeste da prenošenjem oglasa o novim i polovnim automobilima, uz najsavremeniju i najbržu pretragu, omogućimo povezivanja Kupaca i Prodavaca na brz i jednostavan način. Izuzetno vrednujemo transparentnost i efikasnost, i težimo da Vam pružimo najbolje korisničko iskustvo.

 

Stoga, pored oglasa automobila, u okviru našeg Sajta možete pristupiti finansijskom kalkulatoru (putem kojeg možete izračunati okvirni iznos Vaše mesečne rate), kao i našem Blogu, koji sadrži najnovije vesti iz automobilske industrije, ocene modela i brojne korisne savete. Posetioci koji se registruju, tj. otvore svoj Korisnički nalog na Sajtu, mogu i sačuvati svoje omiljene oglase i stupiti u direktan kontakt s Prodavcima. Molimo Vas da imate u vidu da Parkiraj oglas pruža Usluge u skladu s ovim Uslovima korišćenja, te ne odgovora za zaključenje, odnosno izvršenje kupoprodajnog ili bilo kog drugog ugovora između Kupca i Prodavca.

 

Sajt niti bilo koji sadržaj na Sajtu ne predstavlja, niti je zamena za profesionalnu ili konsultantsku uslugu u vezi sa kupovinom ili prodajom vozila ili bilo koju drugu uslugu koja nije navedena u ovim Uslovima korišćenja.

 

Ovi Uslovi korišćenja, zajedno sa našom Politikom privatnosti i Politikom upotrebe kolačića, čine Ugovor koji je pravno obavezujući u odnosu na svako lice koje pristupi našem Sajtu, bez obzira na to da li se registruje ili ne. U pogledu značenja pojedinih izraza, imajte na umu da svaki pojam označen velikim početnim slovom, koji nije definisan u ovim Uslovima korišćenja, ima isto značenje koje mu je dato u našoj Politici privatnosti.

 

U slučaju da ste zainteresovani da saznate kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, molimo Vas da pogledate našu Politiku privatnosti i Politiku upotrebe kolačića.

 

Za sve nedoumice, nejasnoće i pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja, možete nam se obratiti putem email-a na podrska@parkirajoglas.rs ili info@parkirajoglas.rs, kao i putem naše kontakt forme.

 

Trenutno važeće Uslove korišćenja možete preuzeti ovde.

 

 1. Definisani pojmovi
 2. Posetioci i korisnici
 3. Korisnički nalog
 4. Usluge oglašavanja
 5. Komunikacija i pravila ponašanja
 6. Intelektualna svojina
 7. Sajtovi trećih lica
 8. Ograničenje odgovornosti
 9. Naknada štete
 10. Izmene na Sajtu
 11. Izmene Uslova korišćenja
 12. Newsletter
 13. Delimična ništavost i celokupan Ugovor
 14. Merodavno pravo i rešavanje sporova
 15. Kontakt

1. Definisani pojmovi

U ovom Ugovoru, navedeni pojmovi imaju sledeće značenje:

Pojam

Značenje

Blog

Naš blog, dostupan na adresi https://parkirajoglas.rs/blog/.

Korisnik

Pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Sajtu i time kreiralo svoj Korisnički nalog.

Korisnički nalog

Jedinstveni nalog Korisnika koji se kreira registracijom na Sajtu.

Kupac

Korisnik koje koristi Sajt u cilju kupovine vozila.

Parkiraj oglas ili mi

PARKIRAJ OGLAS DOO BEOGRAD, sa registrovanim sedištem na adresi Diplomatska kolonija 19, Beograd-Savski venac, Republika Srbija, MB 21762555, PIB 112894288.

Politika upotrebe kolačića

Politika koja objašnjava šta su kolačići, koji kolačići su u upotrebi na Sajtu i kako ih možete kontrolisati. Politika upotrebe kolačića je integralni deo Politike privatnosti i ovih Uslova korišćenja, a možete joj pristupiti klikom ovde.

Politika privatnosti

Politika koja opisuje kako prikupljamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i kako možete ostvariti prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose. Politika privatnosti je takođe dostupna na našem Sajtu, i možete je posetiti klikom ovde.

Prodavac

Pravno ili fizičko lice koje se registrovalo kao Prodavac. Prodavac se može registrovati kao Fizičko lice ili Biznis prodavac.

Sajt

Naš sajt, dostupan na adresi https://parkirajoglas.rs/, koji obuhvata i Blog.

Sajt trećeg lica

Spoljašnji sajt – bilo koji sajt koji se pominje na Sajtu ili kome se može pristupiti putem našeg Sajta, a koji je u vlasništvu drugog pravnog ili fizičkog lica.

Ugovor

Ugovor u vezi sa korišćenjem Sajta, koji se odnosi na Vas, a sačinjen je od ovih Uslova korišćenja, Politike privatnosti i Politike upotrebe kolačića.

Usluge

Usluge oglašavanja i usluge informacionog društva, usluge povezivanja Prodavca i Kupca, kao i obaveštavanje posetilaca Sajta o novostima iz oblasti auto-moto industrije.

2. Posetioci i Korisnici

 

Svako lice koje pristupi našem Sajtu, smatra se posetiocem Sajta i dužno je da se ponaša u skladu s Ugovorom.

 

Opšta pravila

 

Prilikom korišćenja Sajta, svi posetioci i Korisnici treba da poštuju sledeća ograničenja:

 • zabranjeno je preduzimanje aktivnosti koje narušavaju ili ometaju funkcionalnost Parkiraj oglas hardvera ili softvera,
 • zabranjeno je svako preduzimanje aktivnosti usmerenih na neovlašćen pristup Sajtu i/ili Uslugama, kao i njihova zloupotreba,
 • zabranjeno je svako neovlašćeno korišćenje odnosno povreda prava intelektualne svojine Parkiraj oglas, Korisnika ili trećih lica, kao i neovlašćeno deljenje sadržaja sa Sajta bez označavanja Parkiraj oglas kao izvora,
 • zabranjeno je svako korišćenje Sajta koje se može smatrati protivzakonitim, nemoralnim ili nepoštenim,
 • zabranjeno je ostavljanja komentara koji su preteći, uznemirujući, pogrdni, pornografski, uvredljivi, vulgarni, diskriminatoran, ili na drugi način vređaju dostojanstvo nekog lica.
 • zabranjeno je nanošenje štete maloletnim licima i kršenje pravila o zaštiti maloletnika definisanih zakonskim propisima.

Pored toga, svako lice garantuje da ima odgovarajuću poslovnu sposobnost koja je potrebna za zaključenje ovog Ugovora.

 

U pogledu zaključenja kupoprodajnog ili drugog ugovora između Kupca i Prodavca, kada su ti Korisnici stupili u kontakt putem Sajta, svaki od Korisnika isključivo snosi odgovornost za svoje pravne radnje i garantuje da poseduje odgovarajuću poslovnu sposobnost. Parkiraj oglas nema obavezu da ispituje poslovnu sposobnost Korisnika Sajta, te se odriče svake odgovornosti u pogledu eventualne štete koja može nastati korišćenjem Sajta od strane poslovno nesposobnog lica.

 

Drugim rečima, u slučaju da Korisnik želi da kupi ili proda određeni automobil, taj Korisnik je isključivo odgovoran i garantuje za to da poseduje odgovarajuću poslovnu sposobnost da takav kupoprodajni ugovor zaključi. Po potrebi, ova garancija uključuje i saglasnost zakonskog zastupnika za preduzimanje te pravne radnje, odnosno ovlašćenje za zastupanje pravnog lica.

 

3. Korisnički nalog

 

Kreiranje Korisničkog naloga

 

Klikom na Napravi nalog bićete usmereni na našu registracionu formu. Kako biste napravili Korisnički nalog neophodno je da uneste svoje ime i prezime, email adresu, svojstvo u kojem se registrujete (fizičko lice / biznis prodavac) i lozinku. Radi omogućavanja efikasnije komunikacije možete uneti i svoj broj telefona. Nakon što se saglasite sa našom Politikom privatnosti i kliknete na „Napravi nalog“, dobićete email od našeg tima koji sadrži link za potvrdu registracije. Kako biste potvrdili registraciju, dovoljno je da kliknete na taj link.

 

Molimo Vas da imate na umu da je svaki Korisnik dužan da čuva svoju lozinku u tajnosti i da se uzdrži od deljenja lozinke s trećim licima. Korišćenje tuđih Korisničkih naloga je zabranjeno.

 

Ako koristite Sajt u svojstvu predstavnika pravnog lica, odnosno registrovani ste kao biznis prodavac, molimo Vas da imate na umu da ovi Uslovi korišćenja obavezuju Vas kao fizičko lice koje stupa u kontakt sa nama, kao i pravno lice koje predstavljate, te da zajednički odgovarate za upotrebu Sajta i Usluge. Stoga, ukoliko niste saglasni s bilo kojim delom ovih Uslova korišćenja, molimo Vas da bez odlaganja prestanete da koristite Sajt.

 

U slučaju da budete imali bilo kakvih problema sa potvrdom registracije, ili sumnjate na neovlašćeno korišćenje Vašeg Korisničkog naloga, možete nam se obratiti na email adresu: podrska@parkirajoglas.rs.

 

Parkiraj oglas ne odobrava registracije, niti utiče na sadržaj i informacije koje Korisnici postavljaju na Sajt, stoga Korisnik snosi sve pravne posledice koje mogu da proisteknu iz sadržaja koji je on objavio na Sajtu, tj. svom Korisničkom nalogu. Korisnik garantuje da je, ukoliko su potrebne, pribavio sve saglasnosti i odobrenja trećih lica za postavljanje sadržaja na Sajt, odnosno svoj Korisnički nalog, te da postavljanjem sadržaja na Sajt, odnosno svoj Korisnički nalog, ne kriši prava intelektualne svojine, niti bilo koja prava trećih lica.

 

Parkiraj oglas ima pravo, ali ne i obavezu, da u bilo kom trenutku sa Sajta ukloni bilo koji sadržaj, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

 

Podešavanja Korisničkog naloga

 

U okviru podešavanja svog Korisničkog naloga možete izmeniti podatke koje ste uneli prilikom registracije, kao što su Ime i prezime ili svojstvo u kojem ste se registrovali (Tip), ali i podeliti neke dodatne podatke kao što su lokacija, broj telefona i podatak da li koristiti WhatsApp, svoju fotografiju ili logo, kao i opis svog Korisničkog naloga. Pored toga, možete uneti podatke o svojim nalozima na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).

 

Da biste se registrovali kao Prodavac fizičko lice, potrebno je da prilikom registracije odaberete polje „Fizičko lice“, a ukoliko želite da se registrujete kao pravno lice, odaberite „Biznis prodavac“.

 

Svaki Korisnik može iz bilo kog razloga i u bilo koje dobije obrisati svoj Korisnički nalog, otvaranjem stranice „Nalog“ i klikom na „Obriši nalog“ dugme u donjem levom uglu.

 

4. Usluge oglašavanja

 

Oglašavanje

 

Naš Sajt predstavlja oglasni prostor putem kojeg pružamo Usluge svim Korisnicima. Pored opštih oglasa, na glavnoj stranici našeg Sajta možete pronaći „Istaknute oglase“ kao i „Omiljene marke“ naših Korisnika.

 

Kako bi se Vaš oglas našao u odeljku „Istaknuti oglas“, molimo Vas da pronađete ponudu za isticanje oglasa ovde.

 

Dodatno, implementirali smo opciju „Brza pretraga“, koja sadrži neke od najpopularnijih kriterijuma za sortiranje rezultata pretrage automobila. Korišćenjem ove opcije, Korisnici mogu putem jednom klika pristupiti ponudi novih automobila, kupiti automobil od prvog vlasnika ili sa malom kilometražom, automobil čija je cena do 3000 EUR, kupiti na kredit / lizing, a mogu pristupiti i automobilima za zamenu i Premium ponudi vozila.

 

Kako biste objavili svoj oglas, možete kliknuti na dugme „Dodaj oglas“ u gornjem desnom uglu. Nakon toga će Vam se otvoriti posebna forma u koju je potrebno da unesete naziv oglasa, kategoriju, stanje, marku i godište automobila. Dodatno možete uneti bilo koje druga podatke koje smatrate potrebnim, kao što su npr. karoserija, cena, menjač, broj sedišta, i sl. Svoj oglas možete učiniti atraktivnijim inkorporisanjem video linka i fotografija, kao i odabirom filtera u vezi sa opremom, parkiranjem, načinom plaćanja, itd.

 

Ljubazno Vam ukazujemo na to da Vi snosite isključivu odgovornost za celokupan sadržaj i informacije koje objavljujete, kao i da je obmanjujuće oglašavanje zabranjeno zakonom. Obmanjujuće oglašavanje se naročito odnosi na svojstvo robe, tj. automobila (način i datum proizvodnje, rezultati koji se mogu očekivati od korišćenja, itd.), cenu i uslove prodaje, kao i poslovne podatke.

 

U slučaju bilo kakvog kršenja ili zloupotrebe ovog Ugovora, Parkiraj oglas ima pravo da ukloni takav sadržaj sa Sajta.

 

Vlasnik

 

Prodavac koji je fizičko lice ima pravo da na Sajt besplatno postavi jedan aktivan oglas. To znači da npr. nakon što budete uspešno prodali jedan automobil, možete objaviti drugi oglas – takođe besplatno, ali nemate mogućnost da istovremeno oglašavate dva ili više automobila bez plaćanja naknade.

 

Molimo Vas da imate na umu da samo fizička lica koja se bave prodajom automobila kao profesionalnom delatnošću i koja su registrovana za obavljanje takve delatnosti u skladu sa zakonom mogu da oglašavaju nove automobile putem našeg Sajta. Sva druga fizička lica mogu oglašavati isključivo polovne automobile.

 

Biznis prodavac

 

Biznis prodavac jeste Prodavac koji je pravno lice. Biznis prodavac može oglašavati kako nove, tako i polovne automobile.

 

Našu ponudu paketa za oglašavanje namenjenu biznis prodavcima možete pronaći ovde.

 

 

5. Komunikacija i pravila ponašanja

 

Nakon što Korisnik odaberete oglas koji ga zanima, na dnu stranice može pronaći formu putem koje možete poslati poruku Prodavcu.

 

Shodno svojim interesovanjima, Prodavac i Kupac slobodno stupaju u kontakt putem Sajta i razmenjuju poruke, odnosno sadržaj. Parkiraj oglas ne inicira bilo kakav prenos, ne vrši odabir podataka, ne izuzima i ne menja sadržaj, niti utiče na odabir primaoca prenosa, stoga mi ne snosimo odgovornost za sadržaj poslate poruke, niti njeno upućivanje.

 

Sve poruke koje su Kupac i Prodavac međusobno razmenili mogu se pronaći klikom na Korisnički panel tog Korisnika > Poruke. U okviru ove stranice možete nastaviti da ćaskate s Kupcem, odnosno Prodavcem, u skladu s ovim Ugovorom i propisanim pravilima ponašanja.

 

Prodavac je dužan da sve informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih je došao putem Sajta, koristi isključivo u za to namenjenu svrhu i u skladu sa zakonom.

 

Blog

 

Na našem Blogu možete pristupiti raznim člancima koji sadrže najnovije vesti iz automobilske industrije, recenzije automobila, savete o održavanju automobila i njihovom oglašavanju, i sl. Naš Blog je namenjen kako Korisnicima, tako i posetiocima, te i jedni i drugi mogu ostavljati komentare.

 

Molimo Vas da se prilikom ostavljanja komentara pridržavate pravila ponašanja (koja su opisana ispod).

 

Ukoliko nemate Korisnički nalog, a želite da podelite svoj komentar na blogu, biće neophodno da unesete svoje Ime i email adresu. Ukoliko želite, možete dodati i adresu do svog sajta i iskoristiti mogućnost da sačuvate svoje podatke u pretraživaču, kako bi oni bili automatski uneti sledeći put kada budete poželeli da komentarišete neki od blogova.

 

Pravila ponašanja

 

Prilikom postavljanja sadržaja na Sajt, kao i tokom privatne komunikacije između Korisnika, svi Korisnici su u obavezi da se pridržavaju sledećih pravila ponašanja:

 • Zabranjeno je postavljanje neprimerenog sadržaja na Sajt, kao i slanje takvog sadržaja/poruka bilo kom Korisniku. Ova zabrana se odnosi na sav sadržaj koji može biti preteći, uznemirujući, pogrdan, pornografski, uvredljiv, vulgaran, diskriminatoran, ili na drugi način vređati dostojanstvo nekog lica. Zabranjen je bilo kakav uvredljiv sadržaj koji može da se odnosi na nečiji pol, godine, težinu, fizički izgled, invaliditet,  rasnu i/ili etničku pripadnost, seksualno opredeljenje, ili promovisanje nasilja protiv pojedinca ili grupe lica.
 • Zabranjeno je obmanjujuće oglašavanje u skladu s odeljkom 4. Usluge oglašavanja.
 • Zabranjeno je korišćenje i deljenje nezakonitog sadržaja.
 • Zabranjeno je lažno predstavljanje, zloupotreba i objavljivanje podataka o ličnosti koji se odnose na druga lica (što uključuje, ali se ne ograničava na, lično ime i prezime, odnosno poslovno ime, matični broj, kontakt telefon, adresu, fotografije ili video snimke, email adresu, lozinku i slično).
 • Zabranjeno je javno objavljivanje privatne komunikacije razmenjene sa drugim Korisnicima.

 

Parkiraj oglas zadržava pravo da ukloni sav sadržaj koji je u suprotnosti sa gore navedenim pravilima ponašanja, i postupi u skladu sa odeljkom Brisanje Korisničkog naloga. Parkiraj oglas ne snosi bilo kakvu odgovornost za ponašanje Korisnika ili trećih lica na Sajtu, već rizik od potencijalne štete u celosti snose ta lica, u skladu sa važećim zakonom.

 

Brisanje Korisničkog naloga

 

Svaki korisnik ima diskreciono pravo da obriše svoj Korisnički nalog. Pored toga, Parkiraj oglas zadržava pravo da obriše Korisnički nalog Korisnika čije ponašanje nije u skladu s Ugovorom. Brisanjem Korisničkog naloga, na bilo koji od ova dva načina, Ugovor između Parkiraj oglas i Vas, smatra se raskinutim.

 

Dakle, ukoliko primetimo da je ponašanje, odnosno poslovanje određenog Korisnika na Sajtu u suprotnosti s ovim Ugovorom i merodavnim propisima, kao i u situaciji kada dobijemo nalog državnog organa za tako nešto, možemo izvršiti brisanje određenog Korisničkog naloga.

 

Ovo se naročito odnosi na situaciju u kojoj je protiv istog Korisnika podneto dve ili više osnovanih žalbi koji se tiču obmanjivanja, lažnog predstavljanja, uznemiravanja ili povrede prava intelektualne svojine. Bez obzira na ukidanje Korisničkog naloga, Korisnik koji je postavio takav sadržaj u potpunosti će biti odgovoran za štetu koja je usled takvog ponašanja nastala trećem licu.

 

6. Intelektualna svojina

 

Sadržaj koji podelite na Sajtu

 

Postavljanjem sadržaja na Sajtu dajete nam neekskluzivno, besplatno, trajno, neopozivo, podobno za podlicenciranje, pravo korišćenja tog sadržaja, odnosno materijala u bilo koje svrhe (uključujući izmene ili kreiranje izvedenih dela). Parkiraj oglas ima licencu da takav sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

 

Parkiraj oglas intelektualna svojina

 

Inovativnost je jedna od glavnih vrednosti kojom smo se vodili prilikom kreiranja Sajta i sadržaja na njemu, te smo uložili veliki trud u proces stvaranja naše intelektualne svojine. Da bismo bili u mogućnosti da kontinuirano unapređujemo korisničko iskustvo svih naših posetilaca i Korisnika, želimo da zaštitimo tu svoju intelektualnu svojinu na adekvatan način.

 

Imajući to na umu, ljubazno Vam skrećemo pažnju da su Sajt i sav njegov sadržaj, uključujući tekst, grafike, dizajn, žigove, ikonice, slike, nacrte, audio i video snimke, itd. u našem vlasništvu i zaštićeni od strane nas, ili treće strane koja nam je putem licence omogućila da koristimo taj sadržaj. Sva prava intelektualne svojine koja nisu izričito data u ovim Uslovima korišćenja ili Politici privatnosti su rezervisana za nas.

 

Osim ukoliko izričito ne navedemo drugačije u našim Uslovima korišćenja ili Politici privatnosti, sve informacije i materijali na Sajtu su zaštićeni pravima intelektualne svojine. Strogo je zabranjeno korišćenje, kopiranje ili preuzimanje bilo kog sadržaja sa Sajta, u potpunosti ili delimično, na bilo koji način, bez našeg izričitog prethodnog pristanka. Izuzetak od ovoga predstavlja deljenje naših Blogova, koje možete slobodno podeliti putem društvenih mreža (kao što su Facebook ili Twitter) uz naznačavanje linka Sajta, odnosno navođenje Parkiraj oglas kao autora.

 

Omogućavanje pristupa i korišćenja našeg Sajta ne podrazumeva davanje korisnicima bilo koje licence na predmetima intelektualne svojine dostupnim na Sajtu. Svako neovlašćeno korišćenje bilo koje intelektualne svojine dostupne na našem Sajtu bez naše dozvole smatra se kršenjem prava intelektualne svojine. Stoga, preduzećemo sve dostupne pravne lekove kako bismo zaštitili naša prava odmah po saznanju za takvo kršenje.

 

U pogledu intelektualne svojine trećih lica koja može biti dostupna na Sajtu, Parkiraj oglas ne snosi nikakvu odgovornost. Inkorporisanjem sadržaja koje predstavlja intelektualnu svojinu trećeg lica na Sajt, Parkiraj oglas ne daje posetiocima/Korisnicima licencu niti bilo koje pravo na takvom sadržaju, niti garantuje da korišćenje tog sadržaja od strane posetilaca/Korisnika neće predstavljati povredu intelektualne svojine trećih lica.

 

Nazivi i logo

 

Parkiraj oglas ime i logo ne smeju se koristiti bez našeg prethodnog pismenog pristanka, osim ukoliko takva upotreba nije izričito dozvoljena našim Uslovima korišćenja ili Politikom privatnosti.

 

Takođe, ime odnosno naziv, fotografija i/ili logo bilo kog trećeg lica koji se mogu videti na našem Sajtu predstavljaju intelektualnu svojinu tog trećeg lica i ne mogu biti korišćeni bez dozvole tog lica. Molimo vas da imate na umu da se na imena i logoe trećih lica primenjuju posebni uslovi koje određuju njihovi vlasnici, a koje mi ne kontrolišemo, te nemamo ni mogućnost pružanja bilo kojih prava na njima.

 

7. Sajtovi trećih lica

 

Naš Sajt može sadržati linkove do Sajtova trećih lica, koji imaju sopstvene uslove korišćenja i politike privatnosti, koje se mogu bitno razlikovati od naših. Zbog toga Vas molimo da imate na umu da Parkiraj oglas nema kontrolu nad Sajtovima trećih lica i ne snosi nikakvu odgovornost za dostupnost Sajtova trećih lica, kao ni za uslove korišćenja i politike privatnosti koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike.

 

Parkiraj oglas ne odgovara za informacije i materijale koje potiču od drugog pružaoca usluga do kojih ste došli putem linka na našem Sajtu. Činjenica da je link Sajta trećeg lica postavljen na naš Sajt ne implicira da Parkiraj oglas preporučuje ili odobrava usluge ili proizvode koji se nude preko tih Sajtova trećih lica.

 

8. Ograničenje odgovornosti

 

Pružanjem Usluga, na način kako je navedeno u ovim Uslovima korišćenja, Parkiraj oglas ne vrši posredovanje u prenosu vlasništva nad automobilima, niti pruža profesionalne usluge savetovanja i podrške u vezi sa kupovinom ili prodajom automobila.

 

Parkiraj oglas nije elektronska platforma niti elektronska prodavnica u smislu zakona kojim se reguliše trgovina.

 

Parkiraj oglas ni u kom smislu ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje Korisnici unose prilikom registracije, naknadnih izmena i/ili postavljanja sadržaja na Sajt ili u okviru Korisničkog naloga. Sledstveno tome, Parkiraj oglas nije odgovoran za bilo koju štetu koja može nastupiti za drugog Korisnika ili bilo koje treće lice usled unosa netačnih podataka na Platformi.

 

Ne snosimo odgovornost za ponašanje Korisnika ili trećih lica na Sajtu. Pod tim podrazumevamo i da Parkiraj oglas ne ispituje ispunjenost zakonskih uslova za registraciju Korisničkog naloga kao Fizičkog lica ili Biznis prodavca.

 

Finansijski kalkulator na našem Sajtu je informacionog karaktera, te pruža okviran i nezvaničan obračun mesečne rate kredita, ukupne kamate i ukupne cene u slučaju korišćenja bankarskih kredita. Finansijski kalkulator ne predstavlja bilo kakvu ponudu, niti garanciju obračuna.

 

Odnos Prodavca i Kupca

 

Parkiraj oglas nema svojstvo Prodavca automobila koji je predmet kupoprodaje, te ne snosi bilo kakvu odgovornost u pogledu njegove saobraznosti, garancije, reklamacije ili zamene koja se odnosi na proizvod ili odgovornosti za štetu koja može nastati u vezi sa ugovorom o prodaji. Parkiraj oglas ne preuzima nikakvu odgovornost za neodgovarajući kvalitet prikazanih proizvoda, i napominjemo da proizvodi ne prolaze kroz bilo kakvu kontrolu kvaliteta od strane naših članova tima.

 

S obzirom na to da imamo ulogu pružaoca usluge informacionog društva, Parkiraj oglas nije ugovorna strana ugovora o prodaji koji zaključuju Kupac i Prodavac, već samo prenosilac oglasne poruke. Dakle putem Sajta, Prodavcu se dostavlja obaveštenje da postoji Kupac koji je zainteresovan za njegov automobil, a Kupcu se omogućava direktno kontaktiranje Prodavca u vezi sa oglasom.

 

Sledstveno tome, izvršenje ugovora, odnosno prenos prava svojine i isplata kupoprodajne cene su takođe u isključivoj odgovornosti Kupca i Prodavca. Ovo se naročito odnosi na plaćanje i povraćaj kapare, isplatu cene i organizaciju isporuke automobila.

 

Sve nesuglasice između Kupca i Prodavca koje nastanu u vezi sa postupkom oglašavanja, prodaje, plaćanja i isporuke, Kupac i Prodavac rešavaju na sopstvenu odgovornost i o svom trošku. Parkiraj oglas nije odgovoran za ispunjenje bilo koje obaveze od strane Kupca ili Prodavca, kupovinu automobila ili prenos prava svojine.

 

Dodatno, ljubazno Vam ukazujemo da Parkiraj oglas ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu poreskih obaveza koje mogu nastati zaključenjem kupoprodajnog ugovora između Prodavca i Kupca. Svaki Korisnik je dužan da postupa u skladu sa važećim propisima i redovno ispunjava svoje zakonske obaveze.

 

Skladištenje podataka

 

Parkiraj oglas ne snosi odgovornost za automatsko, posredničko i privremeno skladištenje podataka koji su uneti od strane Korisnika. Izuzetno, ovo ograničenje se ne primenjuje ukoliko Parkiraj oglas: vrši izmenu tih podataka, ne uvažava uslove za pristup podacima, ne postupa u skladu s pravilima ažuriranja podataka, deluje u suprotnosti sa dozvoljenom tehnologija za prikupljanje podataka, ne ukloni ili onemogući pristup podacima po saznanju da su podaci uklonjeni iz prenosa posredstvom mreže ili je onemogućen pristup do njih, kao i kada je sud, odnosno drugi nadležni organ, naredio njihovo uklanjanje ili onemogućavanje pristupa.

 

Kada se radi o trajnom skladištenju podataka, Parkiraj oglas nije odgovoran za taj sadržaj u situaciji kada nije znao niti je mogao znati za nedopušteno delovanje Korisnika ili za sadržaj podatka; ili ukoliko odmah nakon saznanja da se radi o nedopuštenom delovanju ili podatku ukloni ili onemogući pristup tom podatku.

 

Informacije objavljene na Sajtu i funkcionalnost

 

Sve informacije i drugi sadržaj uključeni ili na drugi način dostupni preko našeg Sajta pružaju se u onom stanju u kom ih je Parkiraj oglas primio i shodno njihovoj raspoloživosti, besplatno, i samo u informativne svrhe.

Parkiraj oglas ne pruža bilo kakve druge usluge osim opisanih Usluga. Trudimo se da obezbedimo da su sve informacije sadržane na našem Sajtu tačne i ažurne u vreme njihovog objavljivanja. Ipak, Parkiraj oglas ne garantuje za tačnost, blagovremenost, potpunost, učinak ili pogodnost za određenu svrhu bilo kojih informacija. Takođe, Parkiraj oglas ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu grešku, propuštanje ili drugu štetu koja nastane kao posledica korišćenja informacije ili drugog sadržaja dostupnog na Sajtu. Parkiraj oglas zadržava pravo da modifikuje i ažurira bilo koju objavljenu informaciju na Sajtu, u bilo kom trenutku, u skladu sa odeljcima „Izmene na Sajtu”  i „Izmene Uslova korišćenja”.

 

Iako svakodnevno radimo na poboljšanju i razvijanju našeg Sajta i Usluga, ne garantujemo da je Sajt, ili bilo koja informacija i sadržaj na njemu, potpun ili bez greške, kao ni da će sve eventualne nepravilnosti biti ispravljene. Isključujemo bilo kakvu odgovornost koja proizilazi iz ili je u vezi sa korišćenjem informacija i sadržaja na Sajtu ili bilo kojih linkova koji se nalaze na Sajtu.

 

9. Naknada štete

 

Zaključivanjem ovog Ugovora, dajete svoju saglasnost da ćete nadoknaditi svu štetu i zaštititi Parkiraj oglas od svake odgovornosti prema trećem licu koje nastane kao posledica zahteva, gubitaka, obaveza, potraživanja ili troškova (uključujući advokatske troškove) koje je treće lice istaklo protiv nas usled ili u vezi sa korišćenjem našeg Sajta. U takvom slučaju, obavestićemo Vas o takvom događaju, a Vi ćete biti u obavezi da nas odbranite od takvog zahteva ili potraživanja o svom trošku, uz našu razumnu asistenciju.

 

10. Izmene na Sajtu

 

U cilju pružanja relevantnih informacija i najboljeg mogućeg korisničkog iskustva, s vremena na vreme možemo vršiti ažuriranja našeg Sajta. Takve izmene pre svega podrazumevaju prilagođavanje sadržaja, ali i prekid rada Sajta ili uklanjanje pojedinih delova Sajta.

 

Molimo Vas da imate u vidu da u takvim situacijama može doći do privremene nedostupnosti Sajta. Uložićemo maksimalan trud da skratimo vreme tokom kog je Sajt nedostupan te ponovo omogućimo funkcionisanje Sajta u najkraćem mogućem roku.

 

11. Izmena Uslova korišćenja

 

U skladu sa aktuelnim poslovnim praksama, tehnološkim novinama i zakonskim obavezama, Parkiraj oglas će povremeno ažurirati ove Uslove korišćenja. Iz tog razloga, molimo Vas da s vremena na vreme proverite da li je došlo do određenih izmena.

 

Sve izmene Uslova korišćenja će stupiti na snagu nakon njihovog objavljivanja na Sajtu. Poslednjoj verziji Uslova korišćenja možete pristupiti klikom na dugme „Uslovi korišćenja”, koje se nalazi na dnu stranice Sajta.

 

Ljubazno Vam skrećemo da pažnju da, ukoliko nastavite da koristite naš Sajt nakon što novi Uslovi korišćenja stupe na snagu, smatraće se da ste prihvatili sve izmene. Dakle, u slučaju da se ne slažete sa bilo kojom izmenom Uslova korišćenja, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt.

 

12. Newsletter

 

Ukoliko želite da budete prvi koji dobija novosti iz auto-moto industrije, na glavnoj stranici našeg Sajta se možete prijaviti za naš Newsletter. Potrebno je samo da unesete svoju email adresu i kliknete na „Prijavi se“.

 

Prijavljivanje na Newsletter podrazumeva da imamo Vašu saglasnost da obradimo Vaš podataka o ličnosti – email adresu. Za više informacija o obradi podataka o ličnosti koju vršimo, molimo Vas da pogledate našu Politiku privatnosti.

 

U bilo kom trenutku se možete odjaviti sa našeg Newsletter-a, tako što ćete pratiti instrukcije koje se nalaze na dnu svakog email-a koji ste dobili za vreme tokom kojeg ste bili prijavljeni. Nakon što se odjavite, Vaši podaci o ličnosti će biti obrisani, kako je i opisano u našoj Politici privatnosti.

 

13. Delimična ništavost i celokupan Ugovor

 

Delimična ništavost

 

U slučaju da bilo koji nadležan sud utvrdi da je bilo koja odredba Ugovora ništavna, to neće uticati na punovažnost preostalih odredbi Ugovora, te one ostaju na snazi u onoj meri u kojoj su u skladu sa ciljem Ugovora.

 

U slučaju suprotnosti odredbe Ugovora sa bilo kojom odredbom zakona, što za posledicu ima ništavost takve odredbe Ugovora, takva odredba će se smatrati izmenjenom u onoj meri u kojoj je to neophodno radi njenog usklađivanja sa zakonom. Izmenjena odredba će zadržati što je više moguće svog prvobitnog značenja, a njeno proširenje će biti ograničeno na minimum koji je neophodan da bi učinio Ugovor punovažnim.

 

Celokupan Ugovor

 

Ovaj Ugovor, uključujući sve eventualne izmene, predstavlja celokupan sporazum između Vas i Parkiraj oglas u pogledu predmeta ovog Ugovora, i ima prednost u odnosu na sve prethodne pismene i usmene dogovore i sporazume.

 

U slučaju neslaganja između odredaba ovog Ugovora i bilo kog dogovora, izjave, predstavljanja, informacije, sadržaja dostupnog na našem Sajtu ili drugih podataka sadržanih u bilo kom drugom materijalu i/ili prepisci između Vas i Parkiraj oglas, ovaj Ugovor će imati prednost.

 

14. Merodavno pravo i rešavanje sporova

 

Ovaj Ugovor i svako pitanje ili spor koji nastane iz ili je u vezi sa predmetom Ugovora će se tumačiti i sprovoditi u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa izuzetkom odredaba o sukobu zakona.

 

Sve sporove koji proizilaze iz ovog Ugovora rešavaće nadležan sud u sedištu vlasnika Sajta.

 

Svi eventualni sporovi koji nastanu između Prodavca i Kupca, rešavaju se isključivo između tih lica ili između navedenih lica i trećih lica. Parkiraj oglas nije odgovoran za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

 

15. Kontakt

 

Radujemo se da čujemo Vaše utiske! Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, primedbi, zapažanja, ili komentara o našem Sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate putem naše kontakt email adrese: info@parkirajoglas.rs ili da nam pošaljite upit putem naše kontakt forme.

ParkirajOglas © 2021-2022. Sva prava zadržana.