Politika privatnosti

Stupa na snagu dana 20.05.2022. godine.

 

Dobro došli u našu Politiku privatnosti!

 

Mi smo PARKIRAJ OGLAS DOO BEOGRAD, privredno društvo sa registrovanim sedištem na adresi Dilpomatska kolonija 19, Beograd-Savski venac, Republika Srbija, MB 21762555, PIB 112894288 (u daljem tekstu: mi ili Parkiraj oglas). U pogledu interakcija na našem Sajtu i korišćenja naših Usluga, u zavisnosti od toga o kom podatku se radi, možemo imati status obrađivača ili rukovaoca podacima o ličnosti. U situaciji kada imamo status obrađivača, postupamo po uputstvima rukovaoca podacima, a kada smo mi rukovalac, odgovorni smo za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti naših korisnika.

 

Vaša privatnost nam je veoma važna. Zbog toga, sačinili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam na transparentan i razumljiv način pojasnili obradu Vaših podataka o ličnosti koju vršimo, bilo kao obrađivač ili rukovalac. Dakle, u okvirima ovog dokumenta, možete da se upoznate s tim na koji način i koje podatke prikupljamo, kako ih koristimo, u kojim situacijama ih možemo deliti s drugim licima, i kako Vi možete ostvariti prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose.

 

Ljubazno Vam ukazujemo na to da se ova Politika privatnosti primenjuje na sve pojedince koji pristupe našem Sajtu: posetioce (neregistrovane korisnike), Korisnike, lica koja nam pošalju upit putem kontakt forme ili neke od email adresa dostupnim na Sajtu, kao i lica koja se prijave na naš Newsletter.

 

Zajedno s našim Uslovima korišćenja i Politikom upotrebe kolačića, ova Politika privatnosti čini Ugovor koji se odnosi na Vas. Zbog toga Vas molimo da je pročitate s pažnjom. U pogledu značenja pojedinih izraza, imajte na umu da svaki pojam označen velikim početnim slovom koji nije definisan u ovoj Politici privatnosti ima isto značenje koje mu je dato u našim Uslovima korišćenja.

 

U slučaju da budete imali bilo kakvih pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na: privatnost@parkirajoglas.rs.

 

1. Definisani pojmovi

POJAM

ZNAČENJE

Kolačići


Datoteke male veličine koje se čuvaju na Vašem uređaju (računaru ili mobilnom uređaju), a koriste se za praćenje Vašeg korišćenja Sajta ili kreiranja statističkih izveštaja o Vašoj aktivnosti na Sajtu. Za detaljnije objašnjenje o upotrebi kolačića i njihovim podešavanjima, molimo Vas da pogledate našu Politiku upotrebe kolačića.

Lice na koje se podaci odnose

ili

Vi

Bilo koje fizičko lice koje podeli svoje podatke o ličnosti sa nama.

Obrada

Aktivnost ili skup aktivnosti izvršenih na podacima o ličnosti, na automatizovan ili neautomatizovan način, kao što je prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, adaptacija, izmena, povratak, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obrađivač

Fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Rukovaoca. U okviru Sajta, to možemo biti mi ili Prodavac.

Podaci o ličnosti

Bilo koja informacija koja omogućava da identitet lica na koje se podaci odnose bude određen ili odrediv.


--> Osoba čije je identitet odrediv je osoba čiji se identitet može identifikovati posredno ili neposredno, naročito pomoću imena, identifikacionog broja, podatka o lokaciji, online identifikatora ili jednog ili više faktora koja su specifični za njen fizički, psihološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturološki ili socijalni identitet.


Shodno tome, podaci o pravnom licu se ne mogu smatrati podacima o ličnosti, ali ukoliko koristite Sajt u ime i za račun pravnog lica može doći i do obrade pojedinih podataka o ličnosti. Na primer, informacije u vezi sa jednočlanim privrednim društvom mogu sadržati podatke o ličnosti onda kada omogućavaju identifikaciju fizičkog lica.


Ova pravila se takođe primenjuju i na sve podatke o ličnosti u vezi sa fizičkim licima u pogledu njihove profesionalne aktivnosti, kao što je činjenica zaposlenja u određenoj kompaniji ili organizaciji, broj telefona zaposlenog, ili poslovna email adresa poput ime.prezime@imekompanije.com. Tako, na primer, ukoliko se registrujete kao arhitekta koji radi u određenom arhitektonskom studiju, Vaše ime i prezime mogu biti uključeni u Vašu email adresu, što posledično dovodi do obrade Vaših podataka o ličnosti.


Ova Politika privatnosti se ne primenjuje na informacije koje ne mogu dovesti do identifikacije fizičkih lica (anonimizovane informacije).

Rukovalac

Subjekat koji određuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti. U okviru Sajta, to možemo biti mi ili Prodavac.

Saglasnost

Vaša izričita saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Lica koja imaju 15 ili više godina mogu dati slobodan pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti.

2. Uloga Parkiraj oglas-a u prikupljanju podataka o ličnosti

 

Parkiraj oglas kao Obrađivač

U skladu s Uslugama koje Parkiraj oglas pruža svojim Korisnicima, Parkiraj oglas  prikuplja i obrađuje određene podatke o ličnosti kako bi omogućio ostvarivanje kontakta između Kupca i Prodavca. To se odnosi na Ime i prezime Korisnika, ali i sve druge podatke koje je Korisnik podelio putem svog Korisničkog naloga, a koji su dostupni putem klika na dugme „Pogled profil“ u okviru poruka na Sajtu.

Dakle, ove podatke mi kao Obrađivač prosleđujemo Prodavcu, koji u pogledu ovih podataka o ličnosti ima status Rukovaoca. Prilikom obrade ovih podataka, Parkiraj oglas postupa prema ugovoru o obradi podataka koji je zaključio sa Prodavcem, u skladu sa zakonom.

Budući da imamo status Obrađivača, mi ni na koji način ne učestvujemo u određivanju toga koje podatke o ličnosti Prodavac prikuplja, o kojim Korisnicima, u koje svrhe, na koji način i slično, već to spada u odgovornost i ovlašćenje Prodavca kao Rukovaoca. Ujedno, to znači da radi ostvarivanja svojih prava koja imate u skladu sa zakonom, treba da se obratite direktno Prodavcu.

Parkiraj oglas kao Rukovalac

Kao što smo detaljnije objasnili u našim Uslovima korišćenja, pristupanjem Sajtu zaključujete Ugovor sa nama. Radi što efikasnijeg funkcionisanja našeg Sajta i olakšavanja povezivanja naših Korisnika, i mi prikupljamo određene podatke. Kao Rukovalac, odredili smo:

 • koje podatke o ličnosti prikupljamo, i zašto,
 • o kojim licima prikupljamo podatke o ličnosti,
 • kako se ti podaci koriste (na koji način vršimo obradu i u koje svrhe),
 • koliko dugo će se ti podaci o ličnosti čuvati, i
 • da li će se ti podaci o ličnosti dalje distribuirati, itd.

Naš status Rukovaoca podrazumeva i da smo mi odgovorno lice kojem treba da se obratite ukoliko želite da ostvarite bilo koje od svojih prava u vezi sa zaštitom privatnosti (videti odeljak 10. Vaša prava).

Izuzetak od naše odgovornosti odnosi se na usluge koje putem Sajta pružaju treće strane, te se u tom slučaju primenjuju njihovi uslovi korišćenja i politike privatnosti.

 

3. Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

 

Podatke o ličnosti prikupljamo na više načina:

 • podaci koje nam neposredno Vi dostavite – podaci o ličnosti koje ste podelili s nama prilikom registracije ili korišćenja Sajta, ostavljanjem komentara na našem Blogu ili slanjem poruke prodavcu, slanjem upita za Parkiraj oglas putem naše kontakt forme, kontaktiranjem putem naše opšte email adrese info@parkirajoglas.rs ili email adrese za korisničku podršku podrska@parkirajoglas.rs, kao i prijavljivanjem za naš Newsletter.
 • automatski prikupljeni podaci– podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski kada pristupite Sajtu;
 • podaci prikupljeni korišćenjem kolačića– podaci koje prikupljamo korišćenjem posebnih tehnologija, koje između ostalog obuhvataju kolačiće, detaljno pojašnjeno u našoj Politici upotrebe kolačića.

1. Podaci koje nam neposredno Vi dostavite

Podaci koje se odnose na Vaš Korisnički nalog

Ako odlučite da se registrujete na naš Sajt, potrebno je da unesete svoje podatke o ličnosti: ime i prezime (korisničko ime), email adresu i lozinku. Takođe, neophodno je da uneste podatak u tome u kom svojstvu se registrujete, kao vlasnik ili biznis prodavac. Ukoliko želite, možete s nama podeliti svoj broj telefona, radi efikasnijeg povezivanja s drugom stranom.

 

Newsletter

Ukoliko želite da pratite najnovije vesti iz automobilske industrije, ocene modela, korisne savete i dešavanja u vezi sa Parkiraj oglas, možete se prijaviti na naš Newsletter, tako što ćete podeliti Vašu email adresa s nama.

Informacije koje ste nam dostavili putem kontakt forme

Ako želite da nas kontaktirate putem kontakt forme dostupne na našem Sajtu, neophodno je da unesete Vašu email adresu i poruku. Pored toga, možete podeliti s nama i Vaše ime i/ili broj telefona.

Ostavljanje komentara na Blogu

Ukoliko poželite da budete aktivan član naše zajednice i podelite svoje mišljenje, pitanje ili drugi komentar na Blogu, biće nam neophodno Vaše ime i email adresa. Takođe, ovu priliku možete iskoristiti da podelite adresu svog sajta s drugim korisnicima.

Slanje poruke Prodavcu

Ukoliko želite da pošaljete poruku Prodavcu povodom konkretnog oglasa, neophodno je da unesete svoje korisničko ime/email i lozinku, ili da napravite nalog. Prilikom izmene generičkog predloga poruke možete podeliti dodatne podatke.

Dodatne informacije

Ove informacije se odnose na druge informacije koje ste odlučili da podelite s nama, npr. putem email-a info@parkirajoglas.rs, podrska@parkirajoglas.rs ili privatnost@parkirajoglas.rs ili društvenih mreža.

Ljubazno Vam ukazujemo da svi podaci o ličnosti koje nam dajete moraju biti istiniti, potpuni i tačni. U slučaju da dođe do bilo kakve promene Vaših podataka o ličnosti koje smo prethodno prikupili, molimo Vas da nas o tome blagovremeno obavestite.

 

2. Automatski prikupljeni podaci

Tehnički podaci

Kada pristupite našem Sajtu, određene Vaše podatke ćemo automatski prikupiti. Ovo se pre svega odnosi na Vašu IP adresu, vrstu i jedinstveni identifikacioni broj uređaja, pretraživač, širu geografsku lokaciju (npr. država ili grad) ili druge slične tehničke informacije. Uobičajeno je da se sve ove informacije prikupljaju upotrebom kolačića i drugih sličnih tehnologija za praćenje, kako je predviđeno u našoj Politici upotrebe kolačića.

Podaci o Vašem korišćenju Sajta

S obzirom na to da prikupljamo i evidentiramo podatke o pristupu Sajtu i njegovom korišćenju, postoji mogućnost da ćemo u takvom slučaju takođe obraditi pojedine podatke o ličnosti.

Podaci u vezi sa Vašim mobilnim uređajem

Konačno, za analizu i poboljšanje performansi našeg Sajta, prikupljamo određene podatke sa Vašeg mobilnog uređaja. Takvi podaci uključuju tip Vašeg mobilnog uređaja, identifikacioni broj, datum i vremenske oznake korišćenja Sajta. Tehnologije praćenja koje koristimo u okviru Sajta omogućavaju da i u ovom slučaju prikupimo zbirne statističke podatke koji ne predstavljaju podatke o ličnosti budući da se ne mogu koristiti za izdvajanje i identifikaciju pojedinaca.

 

4. Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?

Podaci koje prikupljamo

Svrha prikupljanja

Pravni osnov

Kreiranje i poboljšanje naloga

Ime i prezime tj. korisničko ime, email adresa, lozinka, svojstvo u kojem želite da se registrujete (vlasnik/ biznis prodavac). Ukoliko želite, možete s nama podeliti i vaš kontakt telefon.


Nakon potvrde registracije putem email-a, možete uneti dodatne podatke na svoj nalog ili izmeniti postojeće. U pogledu dodatnih podataka možemo prikupiti vašu lokaciju, telefon, opis naloga, Vašu fotografiju ili logo, profile na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), Vaše omiljene oglase.

Prikupljamo podatke o ličnosti u svrhu kreiranja Vašeg ličnog naloga i zaključenja ugovora s Vama.


Prikupljanje dodatnih podataka se vrši radi poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva i omogućavanja da brže pronađete odgovarajuću drugu stranu.

Ova obrada je neophodna radi zaključenja ugovora s Vama, i vrši se na Vaš zahtev.


Dodatni podaci se prikupljaju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti i nisu neophodni za funkcionisanje naloga. Podatke možete obrisati/ izmeniti, odnosno povući saglasnost u bilo koje vreme, pri čemu povlačenje saglasnosti neće uticati na obradu podataka koja je bazirana na Vašoj adekvatnoj saglasnosti pre njenog povlačenja.

Prijava na Newsletter

Vaša email adresa.

Ukoliko želite da se prijavite na naš Newsletter prikupićemo Vašu email adresu, kako bismo mogli da s Vama podelimo sve relevantne novosti.

Obrada se zasniva na Vašoj saglasnosti. Saglasnost možete povući u bilo koje vreme, pri čemu povlačenje saglasnosti neće uticati na obradu podataka koja je bazirana na Vašoj adekvatnoj saglasnosti pre njenog povlačenja.


Ukoliko želite da se odjavite sa naše Newsletter liste, to možete učiniti tako što ćete pratiti uputstva na kraju bilo kog email-a koji ste dobili od nas.

Pružanje odgovora na Vaše upite

Vaša email adresa i poruka. Kada nam pošaljete poruku, možemo prikupiti i Vaše ime i broj telefona, kao i druge podatke koje odlučite da podelite s nama.


Takođe, ukoliko nas kontaktirate putem društvenih mreža Facebook, Instagram, YouTube, možemo prikupiti i bilo koje druge podatke objavljene na Vašem nalogu, kao i dodatne podatke koje podelite s nama.


Ukoliko nas kontaktirate putem email-a, prikupljamo podatak o Vašoj email adresi.


Kada nas kontaktirate, možete sa nama podeliti i dodatne podatke, odnosno bilo koje podatke koje Vi odlučite da podelite sa nama.

Prikupljamo podatke o ličnosti kako bismo odgovorili na upite koje ste nam poslali putem kontakt forme, društvenih mreža, ili neke od naših email adresa.

Obrada je neophodna radi zaključenja i izvršenja ugovora sa Vama, kao i radi pružanja odgovora na Vaša pitanja i zahteve povodom korišćenja našeg Sajta ili Usluga.

Interakcije na Blogu

Vaše ime, email adresa i komentar. Ukoliko želite možete podeliti i adresu svog Sajta. Prilikom ostavljanja komentara Vaša email adresa neće biti javno podeljena.

Da bismo Blog učinili što zanimljivijim i korisnijim, omogućili smo Vam da podelite svoje mišljenje ili postavite pitanje na brojne tema vezane za auto-moto industriju, oglašavanje i slično.

Obrada ovih podataka je neophodna radi pružanja Usluga (izvršenje Ugovora). Takođe, obrada je u našem legitimnom interesu, imajući u vidu da ove Podatke koristimo radi poboljšanja samog Sajta i naših Usluga, a ima minimalan uticaj na Vašu privatnost.

Poruke između korisnika

S obzirom na to da samo lica koja imaju registrovan nalog mogu međusobno slati poruke, da bismo Vam omogućili da kontaktirate prodavca, potrebno nam je Vaše korisničko ime ili email adresa i lozinka.

Mogućnost komunikacije između korisnika je dodatna usluga koju Parkiraj oglas pruža u svrhe bržeg i lakšeg pronalaženja druge strane i usklađivanjem s našim Uslovima korišćenja.

Obrada ovih podataka je neophodna radi pružanja Usluga (izvršenje Ugovora). Takođe, obrada je u legitimnom interesu treće strane, tj. Prodavca koji želi da proda predmet oglasa, odnosno Kupca koji želi da kupi predmet oglasa, a obrada ima minimalan uticaj na Vašu privatnost.

Parkiraj oglas ne obrađuje podatke o ličnosti izvan unapred određene svrhe. Ne prodajemo, ne otkrivamo, niti dajemo Vaše podatke o ličnosti bilo kojoj trećoj strani, osim ukoliko nismo na to izričito obavezani zakonom.

 

5. Osobe mlađe od 15 godina

Naš Sajt nije namenjen licima mlađim od 15 godina. Parkiraj oglas ne prikuplja svesno podatke o ličnosti tih lica, tako da ukoliko ste mlađi od 15 godina, molimo Vas da svoje podatke ne delite s nama.

Ukoliko dođemo do saznanja da smo prikupili podatke lica mlađeg od 15 godina, te informacije će biti obrisane bez odlaganja.

Ukoliko verujete da smo prikupili podatke o ličnosti lica koje je mlađe od 15 godina, molimo Vas da nas kontaktirate na privatnost@parkirajoglas.rs.

 

6. Kako koristimo prikupljene podatke o ličnosti?

 

Vaše podatke o ličnosti koristimo isključivo u svrhe za koje smo ih prikupili, i samo kada za to imamo razuman i zakonit pravni osnov. Nijedan od prikupljenih podataka o ličnosti koji se odnose na Vas ne obrađujemo bez Vašeg pristanka, odnosno drugog zakonom dozvoljenog osnova (kako je navedeno u odeljku „Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?” ove Politike privatnosti).

Radi postizanja najvišeg nivoa bezbednosti podataka o ličnosti, svi članovi Parkiraj oglas tima dužni su da čuvaju poverljivosti ovih podataka. Pored toga, implementirali smo odgovarajuće pravne, tehničke i organizacione mere kako bismo sprečili otkrivanje bilo kojih primljenih informacija izvan zakonske svrhe u koju su prikupljeni.

 

7. Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

Vaše podatke o ličnosti čuvamo samo za vreme koje je potrebno za ispunjenje svrhe radi koje su prikupljeni, odnosno dok imamo Vašu saglasnost za takvu obradu, u situaciji kada je obrada zasnovana na Vašem pristanku. Prilikom određivanja perioda čuvanja podataka, uzimamo u obzir važeće zakone, ugovorne obaveze, kao i očekivanja i zahteve naših korisnika.

Nakon ispunjenja svrhe za koju su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni, ili nakon Vašeg zahteva za brisanje tih informacija, u skladu sa važećim propisima ćemo te podatke bezbedno izbrisati ili uništiti. Na primer, ukoliko odlučite da se odjavite sa našeg Newsletter-a, nakon što postupite po instrukcijama za odjavljivanje, Vaši podaci o ličnosti će biti automatski obrisani.

Takođe, tokom trajanja oglašavanja Prodavaca na Sajtu, i 30 dana nakon prestanka oglašavanja, čuvamo određene podatke kako bismo mogli da obezbedimo jasnu identifikaciju Prodavaca, u skladu sa obavezama koje imamo prema važećim zakonima.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, podaci o ličnosti se mogu čuvati do kraja takvog postupka.

 

8. S kim delimo Vaše podatke o ličnosti?

Radi sprovođenja određenih aktivnosti obrade, može se desiti da povremeno imamo potrebu za angažovanjem eksternih obrađivača. U takvim slučajevima vršimo reviziju sa ciljem identifikacije, kategorizacije i evidentiranja svih podataka o ličnosti koji se obrađuju van naše kompanije. Na taj način se svi podaci o ličnosti, kao i informacije o aktivnostima obrade, obrađivačima i pravnim osnovima beleže, pregledaju i čine pristupačnim.

Lista naših obrađivača i podobrađivača sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti je sledeća:

OBRAĐIVAČ

ULOGA

SEDIŠTE

The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)

Email usluge bazirane na Cloud tehnologiji

SAD

Google, Inc.

Analitičke i marketinške usluge

SAD

Molimo Vas da imate na umu da Parkiraj oglas može zakonom biti obavezan da otkrije određene informacije (uključujući Vaše podatke o ličnosti) državnim ili drugim nadležnim organima na njihov zahtev. U takvoj situaciji Parkiraj oglas nije u obavezi da pribavi Vašu saglasnost, kako bi ispunio takav zahtev.

 

9. Međunarodni prenos podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti možemo preneti u druge države u odnosu na onu u kojoj se Vi nalazite. U pogledu takvog prenosa podataka, obezbeđujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo održali odgovarajući nivo bezbednosti.

U pogledu međunarodnog prenosa, obezbeđujemo da se prenos odvija u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, te prenosimo Vaše podatke o ličnosti samo:

 1. u zemlje unutar EEZ;
 2. u zemlje koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite;
 3. u  zemlje koje ne spadaju u one iz tačke 1 i 2, ali uz primenu odgovarajućih bezbednosnih mera.

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o ovim zaštitnim merama, možete nas kontaktirati na privatnost@parkirajoglas.rs.

 

Serveri koje koristimo nalaze se u Nemačkoj.

 

10. Vaša prava

Kako biste ostvarili bilo koje od prava koje imate kao lice na koje se podaci koje prikupljamo odnose, molimo Vas da nas kontaktirate na privatnost@parkirajoglas.rs.

 

Prava koja imate su sledeća:

Pravo da budete informisani o prikupljanju i korišćenju Vaših podataka o ličnosti.

Pravo da pristupite Vašim podacima o ličnosti koje čuvamo. Kako biste ostvarili ovo svoje pravo, možete nam uputiti zahtev za dostavljanje informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti. Ukoliko je odgovor pozitivan, u svako doba možete tražiti kopiju pojedinih ili svih Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo. Zahtev nam možete poslati putem email-a. Rok za dostavljanje traženih informacija, odnosno odbijanje Vašeg neosnovanog zahteva, iznosi 30 dana, s tim da je moguće produženje za još 60 dana u složenim situacijama.

Pravo ispravke Vaših podataka o ličnosti ukoliko je bilo kojih od njih nepotpun ili netačan, odnosno ukoliko je došlo do bilo koje promene, upućivanjem zahteva na gorenavedenu email adresu.

Pravo na zaborav, odnosno pravo da zatražite od nas brisanje bilo kog Vašeg podatka o ličnosti koji posedujemo, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva). Vaš zahtev možete uputiti na gorenavedenu email adresu.

Pravo ograničenja obrade Vaših podataka o ličnosti koje se odnosi na nas i/ili treću stranu, određene procese, ili u potpunosti. Ovo pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci o ličnostu za konkretnu svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu Povereniku, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

Pravo na opoziv saglasnosti onda kada se obrada podataka o ličnosti zasniva na Vašoj saglasnosti, saglasnost možete povući u svako doba. Saglasnost možete povući slanjem email-a na gorenavedenu email adresu.

Pravo na prenos podataka, ukoliko ste nam dostavili Vaše podatke o ličnosti, a ti podaci su obrađeni automatizovanim sredstvima, imate pravo da zatražite od nas kopiju tih podataka, kao i da zatražite da prenesemo te podatke trećem licu – rukovaocu podacima. Zahtev za prenos podataka možete uputiti na gorenavedenu email adresu.

Pravo prigovora na korišćenje Vaših podataka o ličnosti u slučaju kada je obrada bazirana na našem legitimnom interesu, kao i kada je obrada vršena u cilju neposrednog marketinga, a koji uključuje profilisanje. Prigovor možete uputiti na gorenavedenu email adresu.

11. Kako čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

U cilju zaštite integriteta Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo, sprovodimo određene tehničke i organizacione mere osmišljene da pruže odgovarajući nivo bezbednosti, u skladu sa rizikom vezanim za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Ipak, molimo Vas da imate u vidu da nijedan metod prenosa putem interneta ili metod elektronskog čuvanja podataka nije apsolutno bezbedan. Stoga, nismo u mogućnosti da garantujemo stoprocentnu bezbednost i poverljivost podataka o ličnosti koje obrađujemo.

Za pitanja u pogledu bezbednosti Vaših podataka koje obrađujemo, možete nas kontaktirati na privatnost@parkirajoglas.rs.

 

12. Izmene Politike privatnosti

Parkiraj oglas može s vremena na vreme ažurirati i modifikovati ovu Politiku privatnosti, onda kada to smatramo potrebnim. Sve izmene će stupiti na snagu nakon njihovog objavljivanja na Sajtu, tako da Vam preporučujemo da povremeno ponovo pročitate ceo dokument. Ukoliko ste podelili Vašu email adresu s nama, postoji mogućnost da ćemo Vam putem email-a poslati obaveštenje o promeni Politike privatnosti.

Ljubazno Vam skrećemo pažnju da je neophodno da bez odlaganja prestanete s korišćenjem Sajta ukoliko se ne slažete s izmenama Politike privatnosti.

 

13. Kontaktirajte nas

Ukoliko želite da ostvarite bilo koje od prava koje imate u svojstvu lica na koje se podaci odnose, ili ukoliko imate pitanje u vezi sa našom Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati na privatnost@parkirajoglas.rs.

ParkirajOglas © 2021-2022. Sva prava zadržana.